Mijn werkwijze

Intakegesprek

Intakegesprek

Alvorens er gestart wordt met de begeleiding, vindt er een intakegesprek plaats. In dit eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Daarnaast brengen we de zorgen/moeilijkheden, de hulpvraag en verwachtingen in kaart en worden er enkele praktische afspraken gemaakt. Samen beslissen we dan hoe het verder verloopt. Het is niet altijd eenvoudig om te vertellen wat er moeilijk loopt, dat is geen probleem. We nemen de tijd die nodig is. Ik volg jullie tempo.

In het eerste gesprek bekijken we ook of ik al dan niet de juiste hulpverlener ben voor jullie. We gaan na of er al dan niet een klik is, of er vanuit je vertrouwen is om een verder proces op te bouwen en of ik de juiste methode/therapiestijl heb die het best bij je past en je zal verder helpen. Indien dit zo is, help ik je graag verder. Indien niet, ga ik steeds samen met u op zoek naar een beter passende psycholoog of therapeut.

Creatieve hulp

Creatieve werkwijze

In de begeleiding is er ruimte voor gesprekken, maar evenzeer kan de jongere op een creatieve manier geholpen worden. Zo kan je via spel, tekenen, knutselen of schrijven soms gemakkelijker communiceren met een jongere. Ik gebruik de methode die het beste aansluit bij jouw zoon of dochter. Verder maak ik in de therapie veel gebruik van metaforen, beeldtaal en ervaringsoefeningen. Zo is de jongere Actief bezig in de begeleiding. Niet alleen spreken, maar ook doen en ervaren.

Belevingsonderzoek

Belevingsonderzoek

Er kan een belevingsonderzoek uitgevoerd worden. In zo’n onderzoek leer ik jongeren op een korte tijd erg goed kennen. Waar houden ze van? Wat vinden ze minder leuk? Wat vinden ze moeilijk? Waar zijn ze bang voor? Hoe gaan ze om met leeftijdsgenoten? Hoe voelen ze zich in hun vel? Hoe kijken ze naar zichzelf? Hoe voelen ze zich op school? Hoe voelen ze zich in hun gezin?

Dit soort onderzoek helpt om de jongere beter te begrijpen en om na te gaan of er eventuele diagnoses als autisme, depressie of fobieën aanwezig zijn.
Door een grondige kennismaking heb ik een beter beeld van de krachten en zorgen, waardoor er een gepast advies geformuleerd kan worden naar verdere ondersteuning toe.

Maak een afspraak

Vanaf 1 januari 2023 zal de prijs per sessie (45 minuten) 65 euro bedragen in plaats van 55 euro, dit vanwege de inflatie. 

Voor begeleidingen bij Charlotte geldt er een tarief van 55 euro per gesprek (45 minuten).
Betalen kan via de bankcontact-app op je smartphone of cash.

Afhankelijk van je mutualiteit is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk.