OVER CHARLOTTE VERHESEN

Mijn naam is Charlotte Verhesen. In januari 2016 studeerde ik af als kinder- en jongerenpsycholoog aan de KU Leuven. Ik ben werkzaam binnen 2 praktijken. Een multidisciplinaire praktijk Sanitas te Aartselaar waar ik samen werk met een volwassenpsycholoog, schoolpsycholoog en diëtiste. In Lint heb ik mijn eigen praktijk, genaamd Mental Power. 

Acceptance and Commitment Therapy

Daarnaast ben ik een ACT-therapeut. Dit staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Via ACT-therapie word je bewust van je krachten, maar ook je zorgen (negatieve gedachten, gevoelens,…). Indien je bewust bent van datgene dat moeilijk loopt, kan je anders omgaan met deze moeilijkheden. We leren hoe je afstand kan nemen van die lastige gedachten en bepaalde vervelende gevoelens kan accepteren. Wanneer je in deze twee processen slaagt, is er ruimte om een waardevol leven te leiden. Ontdekken wat je belangrijk vindt en hier acties toe stellen en uitvoeren. Zorgen en leed horen nu eenmaal bij het leven, maar we leren er op een goede manier mee om te gaan, zodat ze ons leven niet gaan controleren of overnemen.

Sportpsychologie

Ik ben ook Sportpsycholoog. Ik sta in voor de begeleiding van (top)sporters. Ik werk zowel met kinderen, jongeren en volwassenen individueel alsook in teamverband. Ik werk met sporters vanuit verschillende sporttakken. Ik werk op de topsportschool als sportpsycholoog te Wilrijk. Momenteel heb ik al gewerkt met individuele (top)sporters uit de basketbal, volleybal, kunstschaatsen, judo, zwemmen, paardrijden, gymnastiek, enz.  

Ik heb ook samengewerkt met teams als VDK Gent vrouwen volleybalploeg eerste klasse, KAA Gent de ladies superleague, Squashteam jeugd Oudenaarde, enz. Dit betekent dat ik zowel individuele gesprekken doe met sporters, alsook workshops aan groepen rond bepaalde mentale vaardigheden.

Erkend psycholoog bij de erkenningscommissie der psychologen. Erkenningsnummer: 922116079.

EMDR Practioner

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, oftwel EMDR genoemd, is een therapie voor mensen die last blijven hebben van de gevolgen van een schokkende ervaring. EMDR therapie vervaagt de levendigheid van een herinnering en de pijnlijke emoties die eraan gekoppeld zijn. Het trauma blijft niet langer in jouw heden, waardoor je het steeds opnieuw beleeft, maar wordt echt verleden tijd. We pakken dit trauma vanaf de wortel aan.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Hierbij gaat het vooral om zich opdringende herinneringen aan de traumatische gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Men spreekt dan van een post traumatische stress-stoornis (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Voorwaarde is dat deze klachten zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

Klachten waarbij EMDR wordt toegepast?

 • nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
 • vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
 • sneller geïrriteerd/kort lontje
 • schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
 • somberheid
 • concentratieproblemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • slaapproblemen
 • angsten, paniek, je zorgen maken, onrust
 • stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid

Werkt EMDR?

Het is wetenschappelijk aangetoond dat EMDR werkt bij PTSS. We weten nog niet hoe en waarom het juist werkt. We weten wel dat het werkt.

Hoe werkt EMDR?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Doorgaans zal dat de hand van de therapeut zijn. De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten en daarna de hand op ongeveer 30 centimeter afstand, voor het gezicht langs, heen en weer bewegen (oogbewegingen). Naast oogbewegingen zijn ook andere afleidende stimuli mogelijk. We bekijken per cliënt wat het beste aanvoelt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.
Door het werkgeheugen te belasten tijdens de pijnlijke herinnering, zal de emotionele beladenheid verminderen.

Meer informatie over EMDR- behandeling verwijzen we jullie graag naar onderstaande website: https://emdr-belgium.be/

DOELGROEP

Ik heb mij toegelegd op de psychologische begeleiding van kinderen en jongeren, alsook van (top)sporters van 6 tot 25 jaar.

Ik werk voornamelijk met volgende problematieken:

 • Faalangst
 • Onzekerheid
 • Laag zelfbeeld
 • Slecht in hun vel voelen / somberheid
 • Angst (sociale, fobie,…)
 • Concentratieproblemen of snel afgeleid zijn
 • Moeilijkheden op school of thuis
 • Gedragsproblemen (boosheid, agressie,…).
 • Psychosomatische klachten (klachten waarbij er geen enige fysieke oorzaak is)
 • Depressie
 • Spijbelgedrag / vermijding van school (schoolmoe)

MIJN ERVARING

2016-2018
Getuigschrift Praktijkgerichte Sportpsychologie KU Leuven 100%
2010-2015
Master in de psychologie (KU Leuven) - Klinisch psycholoog voor kinderen en adolescenten 100%