OVER CINDY BLIJKERS

Wie ben ik?

Mijn naam is Cindy Blijkers. Sinds jongs af aan ben ik geboeid door de gevoelens, gewaarwordingen en reacties van anderen. Vanuit deze grote interesse en door mijn eigen levenservaringen, was het voor mij een evidentie om in het middelbaar de richting humane wetenschappen te kiezen en vervolgens psychologie te gaan studeren.

In 2019 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik ben werkzaam als zelfstandig psycholoog in twee praktijken, gelegen te Lint en Lier. Naast mijn ervaring als zelfstandige, deed ik reeds ervaring op binnen een kinderpsychiatrie, Centra geestelijke gezondheidszorg (CGG) en CLB.

Aanbod

Soms kan je het gevoel hebben vast te lopen in jouw leven of in de knoop te zitten met jezelf. Dit kan zich uiten in diverse klachten zoals een depressieve stemming, angst, stress, woede-uitbarstingen, slaapproblemen, relationele problemen, lichamelijke klachten,.. Vaak geraak je hier vanzelf uit, al dan niet mede dankzij de steun van jouw omgeving. Soms lukt dit niet. Dan kan het helpen om te spreken met iemand buiten jouw omgeving, die bereid is samen met jou alles op een rijtje te zetten en samen op zoek te gaan naar antwoorden.

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek maken we voldoende ruimte voor jouw vragen, moeilijkheden, wensen en verwachtingen. Samen bepalen we het verloop en de frequentie van de sessies.

Door meevoelend en zonder oordeel naar je te luisteren en je te leren begrijpen, kan ik jou helpen om meer inzichten te krijgen – in wie je bent, in je verlangens, gevoelens en gedachten, je mogelijkheden en beperkingen. Doorheen dit proces leer je op een andere manier te kijken naar jezelf en de situatie en ontdek je nieuwe manieren om met je probleem om te gaan.

DOELGROEP

Ik richt mij tot jongeren en volwassenen. Je kan bij mij terecht voor begeleiding en ondersteuning bij:

  • Emotionele moeilijkheden (verdriet, (faal)angst, schuld, schaamte, kwaadheid, laag zelfbeeld, suïcide gedachten,…)
  • Gedragsproblemen ten gevolge van socio-emotionele problemen
  • Moeilijkheden in relaties
  • Werken rond zelfvertrouwen en het stellen van grenzen
  • Vragen rond identiteit en zingeving (gevoel vast te zitten, moeite met keuzes maken)
  • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
  • Neem gerust contact op als je twijfelt over een bepaalde hulpvraag. We kunnen dan samen bekijken wat ik voor jou zou kunnen betekenen.